Sinagoga – Dej

Construirea Sinagogii a început în anul 1907 sub conducerea meșterului Ioan Sziki și a fost inaugurată în anul 1909 de sărbătoarea Pesach. Sinagoga a fost construită din fondurile personale ale enoriașilor, 18 la numar. Este una dintre cele mai frumoase sinagogi din Transilvania și poate găzdui un numar de 900 de enoriași.

Despre primul evreu locuitor în Dej se amintește pe la sfârșitului veacului al XVIII-lea sub numele “Zsido-Lázár” (Lazăr Evreul), care ținea în arendă prăvălia de sub primăria veche. În prima jumatate a veacului trecut, cei mai mulți evrei s-au stabilit în Urișor, de unde peste zi veneau în oraș să facă comerț, iar peste noapte, fiindcă în oraș nu li se permitea stabilirea, se întorceau acasă.

Din Urișor si din părțile limitrofe ale orașului, au început să se mute în oraș pe la mijlocul secolului al XVIII-lea. În anul 1860 își edifică biserica pe strada Codrului și își fac un cimitir pe Dealul Cocosului. În anul 1853, rabinul din Urișor, Mendel Paneth, se mută în Dej unde servește până în anul 1885. A scris în 10 volume explicări din Talmud sub titlul Mayle Zedek (Cărarea Dreptății) și Sare Zedek (Poarta Dreptății).

Un rol mai însemnat în viața evreilor din acest oraș l-au avut: Samoilă Weinberger, ales în repetate ori ca președinte al Comunității Israelite; d-na Weinberger Samoilă, care, ca președinte a Societății Femeilor Israelite, stă în fruntea tuturor acțiunilor culturale și de caritate publică a evreilor dejeni; Iacob Rosenzweig, fost președinte al Comunității Israelite; dr. Andrei Agai, avocat cu deosebită autoritate între evrei.

Comunitatea evreiască dejeană însumează 9 de persoane.

Lasă un răspuns